Privacy en Disclaimer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Cheek2Cheek Cheek2Cheek, gevestigd aan Oude Fabriekstraat 20

3812 NR Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.cheek2cheek.nl
Oude Fabriekstraat 20
3812 NR Amersfoort
0651049470

 

  1. Venverloo is de Functionaris Gegevensbescherming van Cheek2Cheek. Hij/zij is te bereiken via karin@cheek2cheek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cheek2Cheek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Bankrekening indien cursussen/workshops/privélessen zijn betaald

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karin@cheek2cheek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cheek2Cheek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de tangolessen, workshops, invallen
– Je te informeren over wijzigingen van lessen, workshops of oefenavonden/salons
– Cheek2Cheek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cheek2Cheek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cheek2Cheek) tussen zit. Cheek2Cheek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:   Mailchimp voor de nieuwsbrieven.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cheek2Cheek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
> 7 jaar, ivm wettelijke regels belastingdienst

Email adres
> in het Mailchimp programma, daar tot opzegging

Bankrekeningnummer
> 7 jaar, ivm wettelijke regels belastingdienst

Correspondentie
> via email, 2 jaar, ivm het terugvinden van gemaakte afspraken. Via SMS, Facebookchat, Whatsapp tot deze programma’s of de schrijver de chat delete of er een aanvraag komt vanuit Cheek2Cheek te verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cheek2Cheek verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens van cursisten worden niet gedeeld met andere cursisten en alle correspondentie aan groepen cursisten gaat via BCC.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cheek2Cheek gebruikt Google Analytics en Hotjar om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren. Gegevens zullen geanonimiseerd worden ten einde de privacy van eindgebruikers te waarborgen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor dient een persoonlijke afspraak gemaakt te worden, aangezien deze gegevens alleen op 1 computer, bij een persoon (K. Venverloo) aanwezig zijn en niet gedeeld worden via het internet. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar karin@cheek2cheek.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Cheek2Cheek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Cheek2Cheek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cheek2Cheek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met karin@cheek2cheek.nl

Website design: SEO Sight

Photography: Kristof Elst – Fractured Echoes, Deidre Hekking, Izaak P Slagt, Shoman.nl, EyasHfz, Anthea, Michele Maccarrone.

Contactformulier

Heeft u nog vragen? Kunnen wij u verder helpen? Neem dan contact met ons op.